Het weer in Frankfurt

Het weer in Frankfurt wijkt niet veel af van het weerbeeld zoals we dat in Nederland kennen. Net als bij ons heerst er in Frankfurt am Mainz een gematigd zeeklimaat. Binnen de klimaatclassificatie van Köppen-Geiger wordt dit aangeduid met de lettercombinatie Cfb. Dit maritieme klimaattype kenmerkt zich doordat de neerslag vrij geleidelijk verspreid over het kalenderjaar valt en dat alle seizoenen gematigd zijn. Extreme koude in de winter en extreme warmte in de zomer komen niet zo snel voor, hoewel de laatste jaren er wel meer dagen geregistreerd worden met tropische temperaturen. De klimaatverandering is daarmee ook in Frankfurt merkbaar.
Temperaturen

Frankfurt telt vier seizoenen, waarbij het vooral de temperaturen zijn die verschillend zijn. De winterperiode is het koelst met gemiddelde maximumtemperaturen die enkele graden boven het vriespunt liggen en nachttemperaturen die veelal net iets onder nul liggen. Er zijn dan redelijk wat nachten waarbij het tot nachtvorst komt of dat er in ieder geval sprake is van vorst aan de grond. Het kan dan ook tot matige of af en toe zelfs strenge vorst komen. Het voorjaar begint in maart, maar eigenlijk kun je dit als een overgangsmaand zien waarbij winterse temperaturen nog zeer goed mogelijk zijn. Nachtvorst kan in april en zelfs mei ook nog voorkomen.

Je merkt dat vanaf maart de gemiddelde temperaturen met flinke stappen omhoog gaan. In mei is twintig graden in de middag al heel normaal en komt het geregeld tot zomerse temperaturen van 25 graden of hoger. Die kans bestaat in april ook al, doch is die dan en stuk kleiner. De zomer begint in juni en duurt tot en met augustus. Overdag zijn temperaturen van 22 tot 27 graden normaal. Het kan warmer worden, zeker in juli en augustus. Het aantal dagen met maxima onder de twintig graden is in de zomer beperkt. Vanaf eind augustus beginnen de gemiddelde temperaturen te dalen. Dat geschiedt wederom in flinke stappen. In september en oktober kunnen grote contrasten voorkomen in temperatuur. Zo kan het begin september nog tropisch warm worden en kan het in de daaropvolgende kalendermaand zomaar voorkomen dat het kwik ver onder de tien graden blijft steken.

Neerslag

Op jaarbasis valt er gemiddeld in Frankfurt 630 millimeter neerslag. Daarmee is deze Duitse stad iets droger dan een doorsnee plek in Nederland. De afgelopen jaren zien we een tendens dat er meer jaren voorkomen met een duidelijk afwijkend neerslagpatroon. Soms zijn er extreem droge jaren, terwijl een ander jaar er veel meer neerslag valt dan normaal is voor Frankfurt. Als je kijkt naar een gemiddeld jaar dan zie je vrij weinig verschillen in de hoeveelheden neerslag per maand. De wintermaanden zijn vaak iets droger dan gemiddeld, terwijl er in de zomer juist vaak wat meer regen valt. In de periode eind oktober tot eind april kan er sneeuw vallen. In de praktijk geschiedt dat voornamelijk in de maanden december, januari en februari. Als er in november of maart sneeuw valt dan is dat vaak incidenteel. Sneeuw in oktober of april komt eens in de zoveel jaar voor.

het weer in Frankfurt

Zonneschijn

Je mag Frankfurt geen uitgesproken zonnige of sombere bestemming noemen. Met gemiddeld ongeveer 1600 tot 1700 uren aan zonneschijn per jaar laat Frankfurt een beeld zien dat vrij gebruikelijk is voor een gematigd zeeklimaat. De wintermaanden zijn het somberste en de zomermaanden zijn het zonnigste. Dat is niet alleen in het absolute aantal uren dat de zon zich laat zien. Ook relatief gezien is de zomer beduidend zonniger. De maand juli laat het meeste zonne-uren zien en de maand augustus is relatief het zonnigste.

Uitgebreide klimaatinfo

Wil je alle klimaatstatistieken en klimaatfeiten van Frankfurt zien? Wil je kijken hoe warm het is en hoe groot de kans is dat je te maken krijgt met regen of juist zonnig weer? Op de website klimaatinfo.nl vind je uitgebreide klimaatinfo over Frankfurt. Daar kun je de klimaattabellen zien waarin klimatologische gegevens staan zoals de gemiddelde maximumtemperaturen, minimumtemperaturen, aantal millimeter neerslag per maand en hoe vaak de zon schijnt.

Bekijk de klimaatinfo van Frankfurt